Skaarlia

Her er det brukt forskalingsblokker til å bygge opp en forstøtningsmur mot nabotomt. Forskalingsblokkene kan man enten pusse, som her, eller kle med naturstein etc. Det danner også et godt fundament for å bygge videre med espalje og liknende.

Før og etter
Port og belysning
Inngangsparti