MadlaSandnes

Her er hele eiendommen fornyet.

Inngangsparti i begge etasjer, uteområder på to sider av huset og kjellernedganger. Sprukken betong og råtne overbygg er revet og det hele er satt sammen på nytt til en helhet.

Nytt overbygg over kjeller-inngang
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter