Osli

En sliten Leca-mur erstattes av en robust, livfull natursteinsmur. Alle kjøre- og gangområder får beleggningsstein. Eksisterende terrasse utvides med trapp ned til hagen. Ellers blir eiendommen omkranset av natursteinsmur.

Trapp opp til veranda
Garasje før og etter
Trapp og mur i naturstein
Ny mur og trapp bygd rundt eksisterende vegetasjon
Før og etter