Kvernevik

Her blir en kjedelig, singlet oppkjørsel og inngangsparti erstattet av brolagt plass med natursteinsmur mot veien. Det er lagt inn kulesteiner og bed for beplantning. Inngangspartiet har fått fargerike heller, hevet et trappetrinn opp, med espalje, slik at det blir plass til en fin, liten sittegruppe.