Sandnes

Denne plassen har forandret seg fra et lite brukt sted til en fin uteplass og et innbydende inngangsparti.

Her er det tatt i bruk beleggningstein kombindert med brostein og løstein til oppbygning av bed. For å skjule sjenerende boss-dunker er det satt opp et tilbygg til eksisterende bod.

Inngangsparti før og etter

   

Beplantning i krukker

Bod for boss-dunker
Hage før og etter