Tolvsrød

Oppgradering av gårdsrom med asfaltert innkjørsel, nytt gjerde og beleggningsstein fra garasje til hus.

Oppkjørsel før og etter
Fra hus til garasje
Før og etter

Her valgte man å beholde gamle mur-søyler, som skal rehabiliteres senere.

Vekk med hekk